Info – Regler

Bemærk at de specifikke regler til online LAN er på Discord serveren under #regler

Følgende regler er gældende til TGV LAN. Deltagelse til TGV LAN forudsætter overholdelse af regelsættet, samt dansk og international lovgivning.

Deltagelse til TGV LAN sker udelukkende på deltagerens eget ansvar.

 1. Det er ikke tilladt at indtage nogen former for alkohol, euforiserende stoffer eller møde op i påvirket tilstand til TGV LAN.
 2. Det er ikke tilladt at ryge på matriklen. (Der gælder samme regler for brugere af e-cigaretter og snus, som for almindelige rygere)
 3. Det er ikke tilladt at streame, downloade, uploade eller på anden måde dele ulovligt materiale.
 4. Alle deltagere skal opføre sig anstændigt og tage hensyn til sine meddeltagere. Dårlig opførsel resulterer i udelukkelse fra alle konkurrencer.
 5. Deltageren skal kunne have alt udstyr inden for egen bordplads, det er dog muligt at købe flere pladser for mere bordplads. (En plads svarer til ca. 70cm bredde)
 6. Det er ikke tilladt at medbringe eller tilslutte eget netværksudstyr så som routere, access points eller switch.
 7. Det er ikke tilladt at medbringe elkedler, mikrobølgeovne, mini-køleskabe, toastere eller andre elektriske apparater med højt et strømforbrug.
 8. Det er ikke tilladt at medbringe sofaer, lænestole eller andre større møbler. Det er dog tilladt at medbringe én kontorstol.
 9. Det er ikke tilladt at anvende højtalere.
 10. Der stilles ét strømstik og ét netværksstik til rådighed pr deltagerplads.
 11. Det er ikke tilladt at dele stikdåser eller tilslutte kabeltromler.
 12. Det er kun tilladt at sove i de anviste lokaler.
 13. Det er deltagernes eget ansvar at have deres spil opdateret.
 14. Hel eller delvis refusion af billetter er ikke muligt. Heller ikke i tilfælde af sygdom, strømafbrydelser eller andre uforudsete hændelser.
 15. Der skal til alle elevbilletter kunne fremvises gyldigt studiekort. Ligeledes til gæstebilletter skal den tilknyttede elev kunne fremvise gyldigt studiekort.
 16. Det er ikke muligt at flytte plads når først billetten er betalt, dog forbeholder TGV LAN sig retten til at flytte på deltagere, findes det nødvendigt.
 17. Det er ikke tilladt at sælge eller bytte billetter. TGV LAN forbeholder sig retten til at afvise billetter, hvis tilhørende information ikke stemmer overens. Dette gælder dog ikke hvis TGV LAN forinden er blevet informeret og har godkendt det.
 18. Hvis et hold bliver kaldt til admin-bordet for at spille en kamp i en turnering og ikke er til stede inden for 20 min, vurderes det som en tabt kamp. Dette gælder dog ikke hvis en admin er blevet informeret og har godkendt det.
 19. Alle præmier overrækkes ved den officielle præmieoverrækkelse. Der er ingen mulighed for at få udleveret præmier tidligere.
 20. Hvis ikke alle deltagere på det vindende hold er til stede ved præmieoverrækkelsen, giver holdet afkald på deres præmie.
 21. Der er ikke tilladt at benytte sig af snydeprogrammer, udnytte bugs eller på anden måde fremskaffe sin uretmæssig fordel over modstanderen.
 22. Hvis der findes mistanke om brud på regelsættet kan TGV LAN tilspørge sig adgang til medbragt udstyr, herunder computer og dets programmer, filer og andre lagringsmedier. Hvis dette ikke accepteres resulterer det i øjeblikkelig bortvisning.
 23. Det er ikke tilladt at tvinge sig adgang til, eller på anden måde benytte andres udstyr uden tilladelse fra rette vedkommende.
 24. Alle deltagere skal altid følge anvisningerne fra TGV LANs admins.
 25. Det er ikke tilladt at pille ved TGV LANs udstyr.
 26. TGV LAN forbeholder sig retten til at tage billeder og optage video under arrangementet, samt distribuere dette på internettet og trykt medie uden yderligere tilladelse fra personer, der måtte optræde på billederne/optagelserne.
 27. Man er som gæst til TGV LAN tilknyttet en elev. Dette betyder at, ifald eleven eller gæsten bryder reglerne i en grad der resulterer i bortvisning, gælder straffen da for begge parter og alle andre tilknyttede gæster.
 28. TGV LAN påtager sig intet ansvar for tab, tyveri, hærværk eller andre skader på udstyr.
 29. TGV LAN kan til enhver tid gå imod opholds- og konkurrencereglerne hvis det findes nødvendigt.
 30. Det er tilladt for personer, der ikke har købt en billet, at være tilstede under LAN’et i op til fem timer. Det er dog ikke tilladt for disse personer at deltage i konkurrencer under LAN’et eller gøre brug af udstyr, der er stillet til rådighed til deltagerne.

Hvis gældende regler ikke bliver overholdt, forbeholder TGV LAN sig retten til, uden varsel, at bortvise deltagere fra arrangementet. Desuden vil brud på regel 1,2 el. 3 resulterer i øjeblikkelig bortvisning samt besked til skolens ledelse, da det er brud på studie- og ordensreglerne.

Tyveri el. hærværk resulterer i øjeblikkelig bortvisning, besked til skolens ledelse og i grove tilfælde politianmeldelse, da det er brud på straffeloven (§ 276 og § 291) 

Regelsættet kan ændres uden varsel, og vil hurtigst muligt opdateres.


Opdateret: 6. marts 2017